Bài 1: Quản trị rủi ro bằng cách cắt lỗ nhanh

Trần Thiên Ân

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:12 AM (GMT+7)

Bài 1: Quản trị rủi ro bằng cách cắt lỗ nhanh

Bài 1: Quản trị rủi ro bằng cách cắt lỗ nhanh

Khi bạn đầu tư thua lỗ trong mỗi lẫn giao dịch, nếu như không có KỶ LUẬT và nguyên tắc bạn sẽ phải tạo ra tỷ suất sinh lợi cao hơn để hòa vốn.