Apple đóng cửa 14 cửa hàng ở Florida trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng

Phú Đô

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 09:29 AM (GMT+7)

Apple đóng cửa 14 cửa hàng ở Florida trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng

Apple đóng cửa 14 cửa hàng ở Florida trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng

Apple đóng cửa 14 cửa hàng ở Florida trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng