Alibaba phải trả bao nhiêu phí cho vụ phát hành cổ phiếu ở Hồng Kông?

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 11:02 AM (GMT+7)

Alibaba phải trả bao nhiêu phí cho vụ phát hành cổ phiếu ở Hồng Kông?

Alibaba phải trả bao nhiêu phí cho vụ phát hành cổ phiếu ở Hồng Kông?

China International Capital Corp (CICC) và Credit Suisse là hai nhà bảo lãnh phát hành chính cho Alibaba...