97% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Hoàng Hảo

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 21:44 PM (GMT+7)

97% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Chuyên mục : Chứng khoán

97% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 6 tháng đầu năm có tới 97% cổ phần chào bán thành công qua HNX.