6 trường hợp ở Lào Cai có kết quả âm tính với virrus Corona chủng mới