24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Văn Anh Tuấn

6 trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Chuyên mục: Pháp luật
6 trường hợp công ty thông tin tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận

Ảnh Internet

Kể từ ngày 15/8/2021, công ty thông tin tín dụng sẽ bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận nếu rơi vào trong các trường hợp quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.
Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp để hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này. Tên công ty phải có cụm từ “thông tin tín dụng”.
Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.
Theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP, công ty thông tin tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:
Một là, gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận;
Hai là, vi phạm nghiêm trọng một trong những hành vi bị cấm quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Ba là, không đảm bảo duy trì các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này sau khi thực hiện phương án khắc phục theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14.
Bốn là, không khai trương hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.
Năm là, công ty thông tin tín dụng thực hiện giải thể theo quy định của pháp luật.
Sáu là, công ty thông tin tín dụng bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 58/2021/NĐ-CP.
Anh Minh
tapchitaichinh
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484