5 tuyến đường sắt đô thị đội vốn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thành Chung

Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:41 PM (GMT+7)

5 tuyến đường sắt đô thị đội vốn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

5 tuyến đường sắt đô thị đội vốn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ thi công của cả 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đội vốn, chậm tiến độ vì năng lực của chủ đầu tư và tư vấn.