3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2020

Văn An

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:41 PM (GMT+7)

3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2020

Chuyên mục : KT vĩ mô

3 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2020

Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của TP Đà Nẵng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp. Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất 3 kịch bản tăng trưởng năm 2020.