menu
24hmoney
Năm 2024, GELEX tiếp tục đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D
Năm 2024, GELEX tiếp tục đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D

Công ty định hướng các đơn vị thành viên chú trọng tối ưu hóa sản xuất, đẩy mạnh công tác R&D, hợp tác với các đối tác lớn để sản xuất các sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao, phù hợp nhu cầu thị trường.
Điều này sẽ đồng thời thực hiện cùng việc giữ và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước với các mặt hàng chiến lược thuộc mảng thiết bị điện, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài phù hợp.
GELEX hiện sở hữu nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị điện như Cadivi, Thibidi, Emic…
Bằng việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tối ưu chi phí, cân đối công nợ, kiểm soát hàng tồn kho, tinh gọn bộ máy/nhân sự, tăng cường quản trị rủi ro, … các đơn vị trong hệ thống GELEX có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững vị thế, hỗ trợ cho tăng trưởng bền vững.
Nằm trong định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh, ở mảng vật liệu xây dựng, GELEX định hướng các đơn vị thúc đẩy các sản phẩm xanh, ứng dụng giải pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ở mảng kinh doanh bất động sản, GELEX gia tăng chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất.
Đánh giá bối cảnh nền kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, GELEX đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023.
Về định hướng đầu tư, tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông của GELEX vừa công bố, GELEX cho biết, năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành hàng có tiềm năng theo chiến lược đã xác định.
Từ nền tảng hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia uy tín như Frasers Property, Sembcorp, năm nay, HĐQT GELEX đưa ra định hướng tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng và nâng cấp phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
Năm 2024, GELEX tiếp tục đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D

GELEX và Frasers Property Vietnam hợp tác kiến tạo các sản phẩm công nghiệp tầm cỡ tại miền Bắc.
Đặc biệt, trong chiến lược của mình, GELEX cũng từng bước đầu tư chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp từ một thể thức cơ bản truyền thống thành thể thức thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Thành phố công nghiệp được quy hoạch bài bản sẽ là sự dung hợp giữa không gian sản xuất, sinh sống và thương mại, hướng đến thu hút các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Công ty cũng đã sẵn sàng các phương án huy động vốn dài hạn quy mô lớn trong, ngoài nước và thực hiện huy động khi điều kiện thị trường phù hợp; cũng như chuẩn bị tốt các nền tảng (con người, đối tác, vốn,…) cho các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn (nguồn điện, khu công nghiệp…)
Năm nay, GELEX cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị hệ thống nhằm tạo tiền đề để GELEX bứt phá trong hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2024, GELEX sẽ từng bước áp dụng hiệu quả Khung quản trị tích hợp ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp); Xây dựng Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp với sự đồng hành của đơn vị tư vấn Big 4.
GELEX cũng triển khai các hoạt động quan trọng như: Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp GELEX để tạo sự đồng thuận và thống nhất trong toàn hệ thống; Đề án phát triển đội ngũ nhân sự, trọng tâm củng cố và phát triển nguồn nhân sự hiện hữu, tuyển dụng và thu hút nhân tài…
4 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ