menu
24hmoney
GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 20% so với thực hiện 2023
Cụ thể, theo tài liệu vừa công bố, năm 2024, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7%% so với thực hiện năm 2023.
Năm 2023, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.607 tỷ đồng gần tương đương so với mức thực hiện năm 2022, đạt 85,5% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 967 tỷ đồng, giảm 13,7% so với năm 2022, đạt 104,2% kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với kết quả này, Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền. Đây cũng là mức cổ tức Công ty đã duy trì trong nhiều năm nay.
GELEX Electric đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý nội bộ, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt trong triển khai công tác mở rộng thị trường phù hợp với tình hình thực tế. Nhóm ngành hàng thiết bị điện trong toàn hệ thống GELEX Electric vẫn giữ vững thị phần đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đối với các mặt hàng chủ lực như Dây cáp điện, , Máy biến áp, Thiết bị đo đếm điện bao gồm công tơ điện tử và biến dòng biến áp.
GELEX Electric (GEE) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 20% so với thực hiện 2023
GELEX Electric định hướng các đơn vị thành viên kinh doanh các sản phẩm mới với hàm lượng công nghệ cao
Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18.381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10,7% và 19,7%% so với thực hiện năm 2023.
Cụ thể, đối với các lĩnh vực kinh doanh, HĐQT GELEX Electric xác định, các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị phần với các sản phẩm truyền thống trong ngành sản xuất thiết bị điện bao gồm dây cáp điện, máy biến áp, thiết bị đo điện… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu tiềm năng như: Lào, Phillipines, Myanmar, Campuchia; Úc, Mỹ, Phillipines, Hàn Quốc…
Công ty cũng chú trọng vào công tác phát triển sản phẩm bằng các hoạt động nghiên cứu phát triến; cải tiến sản phẩm, kiểm soát thiết bị - công nghệ sản xuất; nắm bắt nhanh xu hướng mới về công nghệ, vật liệu, sản phẩm… Nhất là tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ từ các đối tác hàng đầu trong ngành trên thế giới lựa chọn các sản phẩm đem lại hiệu quả cao trong chuỗi giá trị ngành điện.
Song song với việc tăng cường công tác quản lý, quản trị chung toàn hệ thống, tăng cường quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, GEE cũng xây dựng phương án, thực hiện cấu trúc lại sở hữu vốn tại một số doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế; Hoàn tất chuyển nhượng cổ phần/vốn góp tại các công ty dự án năng lượng thuộc sở hữu của Công ty và các công ty thành viên nhằm nâng cao chỉ số tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một điểm đáng chú ý là Ban Lãnh đạo GELEX Electric cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết. (Tại 31/12/2023, số lượng cổ phiếu GEE lưu hành là 300 triệu cổ phiếu).
Việc niêm yết trên HOSE sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, củng cố danh tiếng, cũng như thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn để phát triển kinh doanh, khai thác hiệu quả khối tài sản hiện hữu của GEE.
15 Yêu thích
30 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ