PET - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023

PET - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023

Nguồn: FireAnt

Ngày phát hành: 27/11/2023

PET -  LN phục hồi tốt; Bảng cân đối và dòng tiền lành mạnh - BVSC

PET - LN phục hồi tốt; Bảng cân đối và dòng tiền lành mạnh - BVSC

Nguồn: BVSCC

Ngày phát hành: 06/11/2023

Báo cáo cập nhật PET - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật PET - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 06/11/2023

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PET - EVS

Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu PET - EVS

Nguồn: EVS

Ngày phát hành: 01/10/2023

PET - Kỳ vọng tiêu dùng phục hồi - MIRAE

PET - Kỳ vọng tiêu dùng phục hồi - MIRAE

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 16/09/2023

Báo cáo cập nhật PET - MUA

Báo cáo cập nhật PET - MUA

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 11/09/2023

PET: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 35,340 đồng/cổ phiếu

PET: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 35,340 đồng/cổ phiếu

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 08/08/2023

PET: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 29,800 đồng/cổ phiếu
Báo cáo cập nhật PET - Neutral

Báo cáo cập nhật PET - Neutral

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 05/06/2023

PET: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 26,209 đồng/cổ phiểu.

PET: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 26,209 đồng/cổ phiểu.

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 26/04/2023

PET - Cập nhật thông tin từ buổi Analyst Meeting

PET - Cập nhật thông tin từ buổi Analyst Meeting

Nguồn: ORS

Ngày phát hành: 06/01/2023