MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 93,200 đồng/cổ phiếu

MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 93,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 04/03/2024

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 78,600 đồng/cổ phiếu

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 78,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 13/12/2023

MSN - Dẫn dắt bởi trụ cột Bán lẻ - Tiêu dùng - KBSV

MSN - Dẫn dắt bởi trụ cột Bán lẻ - Tiêu dùng - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 13/12/2023

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 71,000 đồng/cổ phiếu

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 71,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: EVS

Ngày phát hành: 10/12/2023

Lựa chọn của tuần MSN - EVS

Lựa chọn của tuần MSN - EVS

Nguồn: EVS

Ngày phát hành: 10/12/2023

MSN_Theo dõi xu hướng phục hồi_BSC

MSN_Theo dõi xu hướng phục hồi_BSC

Nguồn: BSC

Ngày phát hành: 05/10/2023

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 97,100 đồng/cổ phiếu

MSN: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 97,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 07/09/2023

Chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận - KBSV

Chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 07/09/2023

Báo cáo cập nhật MSN - MUA

Báo cáo cập nhật MSN - MUA

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 11/07/2023

Báo cáo cập nhật MSN - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật MSN - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 01/06/2023

Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2023 – MSN

Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2023 – MSN

Nguồn: ABS

Ngày phát hành: 16/05/2023

MSN: Đà tăng đã phản ánh vào định giá

MSN: Đà tăng đã phản ánh vào định giá

Nguồn: VCBS

Ngày phát hành: 24/12/2022

Khó khăn trong ngắn hạn. Câu chuyện dài hạn vẫn sáng

Khó khăn trong ngắn hạn. Câu chuyện dài hạn vẫn sáng

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 23/12/2022

Mức tiêu dùng có dấu hiệu chững lại

Mức tiêu dùng có dấu hiệu chững lại

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 16/12/2022