CTR_MUA_Kỳ vọng tăng trưởng nhờ thương mại hóa mạng 5G_BSC

CTR_MUA_Kỳ vọng tăng trưởng nhờ thương mại hóa mạng 5G_BSC

Nguồn: BSC

Ngày phát hành: 16/03/2024

CTR (Q4/2023): Tiếp đà tăng trưởng, lợi nhuận đạt kỷ lục.

CTR (Q4/2023): Tiếp đà tăng trưởng, lợi nhuận đạt kỷ lục.

Nguồn: DSCS

Ngày phát hành: 15/02/2024

CTR: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 102,400 đồng/cổ phiếu
CTR - Tiềm năng từ mảng hạ tầng cho thuê

CTR - Tiềm năng từ mảng hạ tầng cho thuê

Nguồn: DSC

Ngày phát hành: 25/11/2023

CTR - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023

CTR - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023

Nguồn: FireAnt

Ngày phát hành: 24/11/2023

DGC_Triển vọng phục hồi tươi sáng hơn_BSC

DGC_Triển vọng phục hồi tươi sáng hơn_BSC

Nguồn: BSC

Ngày phát hành: 05/10/2023

Báo cáo cập nhật CTR - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật CTR - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 20/09/2023

BÁO CÁO CẬP NHẬT Q1/2023 CTR

BÁO CÁO CẬP NHẬT Q1/2023 CTR

Nguồn: DSC

Ngày phát hành: 26/05/2023

CTR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 54,254 đồng/cổ phiếu.

CTR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 54,254 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: VCBS

Ngày phát hành: 24/02/2023