BMP: Khuyến nghị BÁN với giá mục tiêu 96,300 đồng/cổ phiếu

BMP: Khuyến nghị BÁN với giá mục tiêu 96,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn: DSC

Ngày phát hành: 31/05/2024

BMP (Q1/2024): Tham vọng 2024 liệu có thành ?

BMP (Q1/2024): Tham vọng 2024 liệu có thành ?

Nguồn: DSCS

Ngày phát hành: 31/05/2024

Giới thiệu cổ phiếu: BMP

Giới thiệu cổ phiếu: BMP

Nguồn: AGR

Ngày phát hành: 26/04/2024

BMP - Lợi nhuận ròng tăng nhờ BLN cao kỷ lục - BVSC

BMP - Lợi nhuận ròng tăng nhờ BLN cao kỷ lục - BVSC

Nguồn: BVSCC

Ngày phát hành: 31/10/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 31/10/2023

BMP - Cập nhật cuộc họp Nhà đầu tư 4Q2023 - KBSV

BMP - Cập nhật cuộc họp Nhà đầu tư 4Q2023 - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 16/10/2023

BMP: Cập nhật Analyst Meeting

BMP: Cập nhật Analyst Meeting

Nguồn: MSI

Ngày phát hành: 12/10/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 18/09/2023

Báo cáo phân tích cổ phiếu BMP - FPTS

Báo cáo phân tích cổ phiếu BMP - FPTS

Nguồn: FPTS

Ngày phát hành: 30/08/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 20/07/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 27/06/2023

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GIA TĂNG; MỨC SINH LỢI TỪ CỔ TỨC HẤP DẪN

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GIA TĂNG; MỨC SINH LỢI TỪ CỔ TỨC HẤP DẪN

Nguồn: ORS

Ngày phát hành: 29/04/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 20/04/2023

BMP: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 80.895 đồng/cp

BMP: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 80.895 đồng/cp

Nguồn: BVSCC

Ngày phát hành: 14/04/2023

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 14/04/2023