24hmoney
Biểu đồ Giá

XAU/USD

Gold Spot US Dollar

1,699.92 $

+2.49 (+0.15%)

Vừa xong

SJC Hà Nội

Vàng SJC Hà Nội

55.62 TR

0 (0.00%)

1 phút

SJC Đà Nẵng

Vàng SJC Đà Nẵng

55.62 TR

0 (0.00%)

1 phút

SJC TP HCM

Vàng SJC TP HCM

55.6 TR

0 (0.00%)

1 phút

DOJI HN

Vàng DOJI HN

55.6 TR

0 (0.00%)

1 phút

DOJI SG

Vàng DOJI SG

55.6 TR

0 (0.00%)

1 phút

PNJ HN

Vàng PNJ HN

54.4 TR

0 (0.00%)

Vừa xong

PNJ TP.HCM

Vàng PNJ TP.HCM

54.4 TR

0 (0.00%)

Vừa xong

BẢO TÍN MINH CHÂU

Vàng BẢO TÍN MINH CHÂU

56.8 TR

+560k (+1.00%)

05/01/2021

MARITIME BANK

Vàng MARITIME BANK

56.2 TR

0 (0.00%)

1 phút

Phú Qúy SJC

Vàng Phú Qúy SJC

55.6 TR

0 (0.00%)

1 phút

VIETINBANK GOLD

Vàng VIETINBANK GOLD

55.62 TR

0 (0.00%)

1 phút

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store