24hmoney
Biểu đồ Giá

US 30

Dow Jones Futures

31,499.5

+621.50 (+2.01%)

1 phút

US 500

S&P 500 Futures

3,840.38

+74.88 (+1.99%)

1 phút

US Tech 100

US Tech Futures

12,653.5

+198.50 (+1.59%)

1 phút

DAX

DAX Futures

14,048.5

+75.50 (+0.54%)

1 phút

CAC 40

CAC 40 Futures

5,843

+14.50 (+0.25%)

1 phút

FTSE 100

FTSE 100 Futures

6,685

+52.50 (+0.79%)

1 phút

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store