menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Lãi gộp

Lãi gộp (hay lãi kép) là lãi của một khoản cho vay hoặc tiền gửi được tính dựa trên gốc ban đầu và lãi tích lũy từ các kỳ trước. Lãi gộp có nguồn gốc từ Ý vào thế kỷ 17 và thường được hiểu là "lãi sinh lãi". Lãi gộp làm cho một khoản tiền tăng lên với tốc độ nhanh hơn lãi đơn (chỉ được tính lãi trên số tiền gốc).

Tỷ lệ tích lũy lãi gộp phụ thuộc vào tần suất ghép lãi. Số kỳ tính lãi càng cao thì lãi càng lớn. Vì vậy, tiền lãi thu được từ 100 đô la có lãi gộp là 10% hàng năm sẽ thấp hơn số tiền lãi thu được từ 100 đô la với lãi gộp là 5%, ghép lãi nửa năm trong cùng khoảng thời gian. Lãi gộp có thể tạo ra số tiền lớn từ khoản tiền gốc ban đầu, do vậy, người ta thường gọi nó là "phép màu của lãi suất kép".

- Lãi gộp (hay lãi kép) là lãi tính trên gốc ban đầu, bao gồm toàn bộ lãi tích lũy từ các kỳ trước của một khoản tiền gửi hoặc tiền cho vay.

- Lãi gộp được tính bằng cách nhân số tiền gốc ban đầu với một cộng với lãi suất hàng năm được nâng lên số kỳ hạn kép trừ đi một.

- Số kỳ ghép lãi có thể là liên tục, hàng ngày đến hàng năm.

- Số kỳ tính lãi kép tạo ra sự khác biệt đáng kể khi tính lãi gộp.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán