Giải thích thuật ngữ: Điểm đóng cửa

Giá trị trường mà ở đó doanh thu vừa đúng bằng chi phí biến đổi (hay phần thua lỗ đúng bằng chi phí cố định) được gọi là điểm đóng cửa.

Với những mức giá cao hơn điểm đóng cửa, doanh nghiệp sẽ sản xuất tương ứng dọc theo chi phí biên, mặc dù doanh nghiệp có thể bị lỗ, nhưng nếu đóng cửa thì sẽ bị lỗ nhiều hơn. Với giá cả thấp hơn điểm đóng cửa, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất vì nếu đóng cửa thì doanh nghiệp chỉ bị lỗ đúng bằng chi phí cố định.

Ví dụ: đóng cửa trong ngành công nghiệp khoan dầu mỏ. Vào năm 1985, giá dầu thô là 27USD/thùng và có khoảng 35.000 giếng khoan dầu ở Mỹ. Nhưng trong năm sau, số giếng khoan chỉ còn lại 19.000, giảm gần một nửa. Lý do là giá dầu trung bình đã giảm quá mạnh, chỉ còn 14usd/thùng. Lợi nhuận bị cạn kiệt và các doanh nghiệp phải ngừng khoan dầu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Điểm đóng cửa"