Giải thích thuật ngữ: Thao túng tiền tệ

Thao túng tiền tệ (currency manipulation) là các hành động được các chính phủ thực hiện nhằm thay đổi giá trị tiền tệ của họ so với các loại tiền tệ khác nhằm mang lại một số mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, đây là một cách gọi của phá giá đồng tiền.

Điển hình nhất là trường hợp các quốc gia thao túng tiền tệ của họ để làm cho hàng xuất khẩu rẻ hơn trên thị trường thế giới và từ đó làm cho hàng nhập khẩu trở nên đắt hơn.

Thuật ngữ này có một ý nghĩa sai lầm, và thường được sử dụng không nhất quán; vì các quốc gia đều thực hiện các hành động định kỳ để quản lý giá trị của đồng tiền riêng của mình, bao gồm cả những quốc gia thường xuyên cáo buộc người khác thao túng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thao túng tiền tệ"