Giải thích thuật ngữ: Đầu tư mạo hiểm

Như tên gọi của mình, đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp tài chính cho các công ty, doanh nghiệp, dự án hoặc ý tưởng ở giai đoạn khởi đầu (startup). Để đổi lại, Nhà đầu tư/ Quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ sở hữu cổ phần trong các công ty, doanh nghiệp mới này. Ngày nay, các quỹ đầu tư mạo hiểm thường tập trung vào ngành công nghiệp công nghệ cao như: công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm v.v...Bởi những khoản đầu tư này được đánh giá là mạo hiểm nên các cá nhân/quỹ đầu tư mạo hiểm luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để mất toàn bộ số tiền mình bỏ ra đầu tư. Đổi lại, khi một dự án thành công, nhà đầu tư sẽ nhận lại được lợi nhuận khổng lồ.