Giải thích thuật ngữ: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ

Là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ"