Giải thích thuật ngữ: Tỷ giá niêm yết

Tỷ giá niêm yết trên thị trường tại các ngân hàng thương mai, ngân hàng trung ương được thiết lập dựa trên hai cách:

Kiểu Mỹ: USD là đồng định giá, các đồng tiền khác là đồng yết giá, tỷ lệ là tỷ lệ quy đổi đồng tiền nước khác sang Đô Mỹ , ví dụ: 1 EUR = 1.13 USD

Kiểu Âu: Là cách yết giá với tỷ lệ là tỷ lệ khi so sánh đồng tiền nước khác với 1 USD, ví dụ 1 USD=0.88 EUR

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tỷ giá niêm yết"