Giải thích thuật ngữ: Tổ chức tín dụng hỗ trợ

Là tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Ví dụ:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) hỗ trợ điều hành Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) sau khi được chuyển giao cho Ngân hàng Nhà nước với giá 0 đồng