Giải thích thuật ngữ: Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, được mua hoặc được bán:

+ Một số lượng xác định tài sản cơ sở, có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, cặp ngoại tệ;

+ Tại (hoặc trước) một thời điểm xác định trong tương lai;

+ Với một mức giá xác định tại thời điểm ký hợp đồng.

Ví dụ:

Bạn đầu tư 500 triệu VND vào một cổ phiếu trị giá 100.000 VND để mua 5.000 cổ phiếu đó. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 130.000 VND trong vòng 3 tháng, bạn lãi được 150 triệu VND. Còn nếu bạn mua một hợp đồng quyền chọn để được quyền mua cổ phiếu trên với giá 100.000 VND trong ba tháng, và bạn phải mất chi phí, giả sử, 10.000 VND một cổ phiếu, bạn có thể mua được 50.000 nghìn cổ phiếu. Sau 3 tháng, nếu giá cổ phiếu tăng lên 130.000 VND bạn thực hiện quyền chọn, mua 50.000 cổ phiếu với giá 100.00 VND và bán lại chúng trên thị trường với giá 130.000 VND, bạn sẽ lãi 1tỷ VND (1,5 tỷ VND trừ 500 triệu VND tiền phí) . Nếu giá cổ phiếu tụt xuống chỉ 90.000 VND, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền phí quyền chọn 500 triệu VND.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Hợp đồng quyền chọn"