Giải thích thuật ngữ: Giấy tờ có giá

Là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.

Cổ phiếu; Trái phiếu (chính phủ, công ty); Chứng chỉ quỹ

Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ; Kỳ phiếu; Séc. Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán, hợp đồng góp vốn đầu tư, Chứng chỉ tiền gửi.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giấy tờ có giá"