Giải thích thuật ngữ: Dịch vụ thu hộ

Là việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện ủy nhiệm của bên thụ hưởng thu tiền của bên trả tiền trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và bên thụ hưởng.

Các dịch vụ thu hộ tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện của FPT shop, VinMart+, Thế giới di động v.v…

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Dịch vụ thu hộ"