Giải thích thuật ngữ: Thao túng giá

Là việc một nhóm nhà đầu tư có vốn lớn dùng nhiều cách thức tạo ra thông tin và các dấu hiệu báo rằng nhu cầu và giá cổ phiếu đang tăng mạnh (tạo sóng), khiến các nhà đầu tư khác (thường là nhỏ lẻ) cũng mua theo (thuật ngữ trong giới đầu tư gọi là "đu tàu"). Tới khi sóng đủ lớn, nhà đầu tư lớn bán ra ở giá cao (thoát hàng) và ôm tiền về, giá cổ phiếu khi đó giảm và các nhà đầu tư thoát hàng chậm sẽ "kẹp hàng" chịu lỗ. Khi đội lái đẩy giá cổ phiếu lên và lượng người "đu tàu" đông tạo ra lực cầu lớn họ bất ngờ bán ra mạnh (gọi là xả hàng hoặc úp bô). Những phiên sau đó giá cổ phiếu giảm liên tiếp, những người "kẹp hàng" thua lỗ và thuật ngữ trong giới đầu tư gọi là "trở về máng lợn".

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thao túng giá"