Giải thích thuật ngữ: Giá chào mua

Giá mua là giá do các nhà đầu tư đặt lệnh và gửi lên sàn nhằm mua 1 cổ phiếu nào đó. Giá mua ứng với một số lượng mua (dư mua) nhất định.

Ví dụ: 

ông A, đặt lệnh mua 1,000 cổ phiếu X ở mức giá 100,000đ/cổ

bà B, đặt lệnh mua 800 cổ phiếu X ở mức giá 100,500đ/cổ

Để lệnh đặt hợp lệ, giá mua phải nằm trong khoảng biên độ giá quy định.

Giá mua ở 3 sàn HoSE, HNX, UpCom đều phải nằm trong khoảng biên độ giữa giá trần và giá sàn thì lệnh đặt mua mới hợp lệ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá chào mua"