Giải thích thuật ngữ: Dư bán

Số lượng cổ phiếu ở từng mức giá đang "sẵn hàng" (có người đang đặt lệnh bán) trên thị trường. Dư bán lớn hơn dư mua, chứng tỏ nhu cầu thị trường ít, "hàng tồn", giá nhiều khả năng sẽ giảm.