Giải thích thuật ngữ: con gấu

(từ lóng) chỉ những nhà đầu cơ giá xuống, từ này cũng xuất phát từ tiếng Anh (Bear: con gấu) sau đó du nhập vào Việt Nam. Loài gấu có thói quen leo lên trên cây cao, ăn mật ong rồi sau khi say mật thì… buông tay ra để rơi xuống đất.

"Con gấu" cũng có dùng để mô tả thị trường trong Downtrend, ngược lại với con bò (bull) là trạng thái thị trường khi Uptrend.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "con gấu"