Giải thích thuật ngữ: Con bò

(từ lóng) chỉ những nhà đầu cơ giá lên, từ này xuất phát từ tiếng Anh (Bull: con bò) sau đó du nhập vào Việt Nam. Loài bò là loại chỉ khoái hùng hục xông lên phía trên… nên nó được dùng làm hình tượng ám chỉ nhà đầu cơ giá lên. "Con bò" cũng có dùng để mô tả thị trường khi Uptrend, ngược lại với con gấu (bear) là trạng thái thị trường khi Downtrend.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Con bò"