Giải thích thuật ngữ: Khối lượng khớp lệnh

Là khối lượng cổ phiếu được giao dịch ở mức giá khớp lệnh.  Ví dụ: tại phiên giao dịch ngày 26/3/2018, mã cổ phiếu X có khối lượng khớp lệnh là 1 triệu cổ phiếu ở mức giá 30.000đ/1cp.