Giải thích thuật ngữ: xả hàng

"Xả hàng" hay "Thoát hàng"  là những từ ngữ quen thuộc khi dân đầu tư chứng khoán hô hào bán ra cổ phiếu khi thấy diễn biến thị trường xấu. Những từ như "thoát hàng", "xả hàng", "táng" là những ngôn ngữ được dùng thường xuyên của dân chứng khoán. Ví dụ khi một mã cổ phiếu tăng lên đỉnh và có khối lượng khớp lệnh lớn,  nhiều người nhận định rằng "Phiên hôm nay nhà cái thoát hàng".

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "xả hàng"