Giải thích thuật ngữ: Vùng giằng co

 

Vùng giằng co là nơi có từ 3 cây nến trở lên có thân không thể thoát ra được vùng giá của cây nến liền trước, thể hiện sự chững lại của thị trường ở một mức giá nhất định nào đó.

Vùng giằng co khác hoàn toàn với thị trường không xu hướng (Trading range hay Side way). Thị trường không xu hướng là một thị trường vẫn có sóng lên và sóng xuống, các sóng này chỉ dao động trong một vùng giá nhất định. Trong khi đó, vùng giằng co được xác định là một vài cây nến mà thôi.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Vùng giằng co"