Giải thích thuật ngữ: VNFIN LEAD

Đây là một chỉ số cổ phiếu được vận hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE).

Các cổ phiếu được chọn trong VNFIN LEAD phải có điều kiện là cổ phiếu có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng, tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%...

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "VNFIN LEAD"