Giải thích thuật ngữ: Trung tâm thương mại

Là công trình được xây dựng với mục đích phục vụ các hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ hoặc các hoạt động sinh lợi khác như rạp chiếu phim, khu vui chơi.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Trung tâm thương mại"