Giải thích thuật ngữ: Quỹ đóng

“Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.”

Đây là một dạng đầu tư được dùng để chỉ số quỹ được phát hành chỉ duy nhất một lần, thông qua quá trình huy động vốn cho quỹ. Và điểm mấu chốt nhất là quỹ không mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư không muốn đầu tư nữa có nhu cầu được bán lại.

Nhìn chung quỹ đóng có tính chất ổn định, nhà đầu tư sẽ không bị áp lực về tính thanh khoản. Cá nhân, tổ chức mong muốn đầu tư vào hình thức này thì quỹ đóng có khả năng mang đến các tiềm năng đầu tư vào các tài sản mang tính chiến lược dài hạn.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Quỹ đóng"