Giải thích thuật ngữ: Nới room

Là việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu thêm cổ phần đối với công ty niêm yết tại ttck VN. Việc nới room có thể được thực hiện đồng loạt với toàn bộ các doanh nghiệp hoặc ở một số nhóm ngành và cũng có thể là ở một doanh nghiệp cụ thể nào đó. Ví dụ: Cách đây chưa lâu SABECO được nới room ngoại từ 49% lên 100%, nghĩa là khối ngoại không còn bị hạn chế tỉ lệ sở hữu cổ phần tối đa như trước, nhờ đó nhà đầu tư có thể thấu tóm toàn bộ Sabeco (nếu có đủ tiền mua) và hiện tỷ phú người Thái Lan đã bỏ ra số tiền rất lớn mua cổ phần SAB để nắm quyền chi phối.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nới room"