Giải thích thuật ngữ: Nhà ở thương mại

Là những căn hộ được các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư xây dựng với mục đích cho thuê hoặc bán lại theo cơ chế thị trường và quy luật cung cầu. Giá cả nhà ở thương mại được các bên tự quyết định và đàm phán, không có sự can thiệp từ các cơ quan quản lý

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nhà ở thương mại"