Giải thích thuật ngữ: Môi giới bất động sản

Chỉ những người hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán. Với những người môi giới chuyên nghiệp, được đào tạo (dài hạn và ngắn hạn) bài bản, công việc môi giới bao gồm các dịch vụ như: Định giá bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; Tư vấn pháp lý; Quản lý tiếp thị các dự án bất động sản và Đấu giá bất động sản. Tại Việt Nam còn có một dạng khác gọi là cò đất (chỉ những người không chuyên),

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Môi giới bất động sản"