Giải thích thuật ngữ: Khối lượng khớp lệnh

Là khối lượng cổ phiếu được giao dịch ở mức giá khớp lệnh.  Ví dụ: tại phiên giao dịch ngày 26/3/2018, mã cổ phiếu X có khối lượng khớp lệnh là 1 triệu cổ phiếu ở mức giá 30.000đ/1cp.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khối lượng khớp lệnh"