Giải thích thuật ngữ: Kho ngoại quan

Kho ngoại quan,là một tòa nhà hoặc khu vực được bảo đảm khác trong đó hàng hóa chịu thuế có thể được lưu trữ, thao tác hoặc trải qua các hoạt động sản xuất mà không phải trả thuế. Nó có thể được quản lý bởi nhà nước hoặc bởi doanh nghiệp tư nhân.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Kho ngoại quan"