Giải thích thuật ngữ: IPO

IPO (Initial Public Offering) là tên viết tắt cho thuật ngữ Phát hành lần đầu ra công chúng. Đây là thuật ngữ giải nghĩa cho hành động chào bán chứng khoán, niêm yết cổ phiếu lên sàn lần đầu tiên ra công chúng để thực hiện việc giao dịch mua bán tự do trên sàn. 

Có thể nói IPO là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết khi một Công ty Cổ phần mong muốn đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán để thuận tiện cho việc mua bán cổ phần và huy động vốn.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "IPO"