Giải thích thuật ngữ: Hệ số beta

* Là hệ số tương đối thể hiện mức độ phản ứng của giá một cổ phiếu so với tình hình thị trường chung.

Hệ số beta âm ( < 0 ) có nghĩa mã chứng khoán thường tăng khi thị trường downtrend (xu hướng giảm). Hệ số beta dương (0) có nghĩa mã chứng khoán thường tăng khi thị trường uptrend (xu hướng tăng).

Giá trị tuyệt đối của beta càng lớn, thì độ "nhạy" của mã càng cao. Vd: beta = 3, thị trường tăng 1 điểm thì thường mã sẽ tăng 3 điểm.

* Thông thường khi kinh tế tăng trưởng người ta thích chọn cổ phiếu có beta >0, khi kinh tế bị khủng hoảng người ta sẽ chọn cổ phiếu có beta < 0.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Hệ số beta"