Giải thích thuật ngữ: Hàng nóng

Là những mã cổ phiếu đang gây sự chú ý, thu hút dòng tiền mạnh đổ vào tạo nên sức hot trên thị trường… Hàng nóng thường là hàng có đội lái đánh lên kèm những thông tin tích cực liên tục được bơm ra nhằm gây sự chú ý của nhiều nhà đầu tư

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Hàng nóng"