Giải thích thuật ngữ: Cổ phiếu ưu đãi

Đây là một loại chứng khoán có khá nhiều đặc điểm vừa giống với cổ phiếu thường vừa giống trái phiếu. Chẳng hạn như người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được xem là một cổ đông của công ty nhưng chỉ được trả một phần cổ tức nhất định. Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi mang một ý nghĩa rất quan trọng trong vấn dề chia cổ tức. Thông thường thì cổ tức của dạng cổ phiếu này được ấn định theo một tỷ lệ cố định có trên mệnh giá.

Ưu điểm lớn nhất của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi chính là bạn luôn được nhận cổ tức đầu tiên và thậm chí khi công ty phá sản thì bạn cũng được ưu tiên trả trước phần tài sản còn lại. Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu thường trong khi cổ phiếu thường thì không thể đổi thành cổ phiếu ưu đãi được. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cổ phiếu ưu đãi"