Giải thích thuật ngữ: Chuyển giao bắt buộc

Là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên nhận chuyển giao.

Ví dụ:

Trường hợp của Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank) nay là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Chuyển giao bắt buộc"