Giải thích thuật ngữ: Cất nóc

Tiếng Anh (Topping out) hay còn gọi là “đổ trần”, thuật ngữ dùng để chỉ việc đổ bê - tông trần tầng cao nhất của công trình. Thông thường việc “Cất nóc” sẽ được tổ chức thành một buổi lễ trang trọng như lễ “động thổ” với mong muốn đ lại may mắn cho công trình. Trong một số tài liệu, người ta cho rằng “Lễ cất nóc” của người Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc (Lễ “Thượng Lương” – Ghép xà nhà) tuy nhiên, đây lại là truyền thống tại các nước châu Âu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cất nóc"