Giải thích thuật ngữ: Biên độ

Là khoảng giá dao động tối đa mà giá một cổ phiếu có thể giao dịch trong phiên, so với mức giá tham chiếu, được áp dụng từ phiên thứ 2 trở đi Ví dụ: cổ phiếu X (HoSE) có giá tham chiếu là 100,000đ/1cp, biên độ giá của HoSE là +-7% nên trong phiên đó, giá giao dịch hợp lệ của cổ phiếu X nằm trong khoảng từ 93,000 đến 107,000đVới sàn HNX, biên độ là +-10%Sàn UpCom, biên độ là +-15%Với ngày đầu giao dịch hoặc cổ phiếu sau 1 thời gian không giao dịch trở lại giao dịch thì sẽ áp dụng biên độ khác sau đó từ ngày thứ 2 sẽ áp dụng biên độ trên, cụ thể: Sàn HNX: Đối với cổ phiếu giao dịch ngày đầu tiên hoặc không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp: ± 30% so với giá tham chiếu .

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Biên độ"