Giải thích thuật ngữ: Bollinger

Bollinger bands hay dải bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được hình thành từ việc kết hợp đường MA (moving average) và độ lệch chuẩn..

Bollinger bands được John Bollinger phát minh trong thập niên 1980.

Một hệ thống thông thường Bollinger bands bao gồm ba dãi Bolinger:

Dãi giữa  (Middle Band) là một đường MA (Moving Average)Dãi trên (Upper band) =  Middle Band + Độ lệch giáDãi dưới (Lower band) = Middle Band –  Độ lệch giá      Cách tính dải bollinger:Upper band = middle band + 2 x độ lệch chuẩn (standard deviation)Middle band = là một đường MA (moving average)MA là đường trung bình động được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian qui định.

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Bollinger"